Partiprogram

Österåkerspartiet

 

Österåkerspartiet är ett borgerligt lokalt parti utan bindningar på rikspolitisk nivå, verksamt inom skärgårdskommunen Österåker.

 

Österåkerspartiet vill att skärgårdskommunen Österåker ska fortsätta vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. En kommun att trivas och känna sig trygg i.

 

Österåkerspartiet vill medverka till att skärgårdskommunen Österåker genererar sysselsättning och god ekonomi.

 

Vårt engagemang 2011-2014

 

Under den pågående mandatperioden har Österåkerspartiet varit representerat i samtliga kommunens nämnder och råd. Dessutom i skärgårdskommunen Österåkers bolag, Österåkers vatten och Armada.

 

Österåkerspartiet har aktivt deltagit i utformningen av kommunens översiktsplan, samt detaljplaneringen av Svinninge-Svartgarn, Näsområdet, Täljöviken, östra Kanalstaden och den framtida västra Kanalstaden mm.