Partistyrelsen

”Uppdrag i partistyrelsen”

”Kommunala och övriga uppdrag”

Lennart Berneklint Partiledare, Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ersättare Kommunstyrelsens AU, Ersättare Kommunstyrelsens Plan AU, Ordinarie ledamot Österåkersvatten, Ordinarie ledamot Armada

Franz Heinel Sekreterare, Revisor, Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige, Förste Vice ordförande Produktionsstyrelsen, Ordförande Integrationsrådet, Ordinarie ledamot Valnämnden

Bert Niska Föreningsordförande, Ersättare Miljö och hälsoskyddsnämnden, Ordinarie ledamot Miljö och klimatrådet, Ordinarie ledamot Arvodesberedningen

Maria Ullenius Ordinarie ledamot, Ersättare Kommunfullmäktige, Gruppledare Kommunfullmäktige, Ersättare Skolnämnden, Ersättare Vård- Omsorgsnämnden, Ordinarie ledamot Kommunfullmäktiges Valberedning, Ordinarie ledamot Tillgänglighetsrådet, Ersättare Socialnämnden

Stig Himberg Ordinarie ledamot, Ersättare Kommunfullmäktige, Ordinarie ledamot Kultur- och Fritidsnämnden, Ersättare  Kommunfullmäktiges Valberedning

Dick Lindén Ordinarie ledamot, Nämndeman Attunda tingsrätt

Gittan Lindén Ordinarie ledamot

Björn Gerzén Ordinarie ledamot, Ordinarie ledamot Österåkers vatten, Ersättare Byggnadsnämnden

 Ingrid Jakobsen Ordinarie ledamot, Ordinarie ledamot Pensionärsrådet

Lars Nilsson Ordinarie ledamot, Förste Vice Ordförande Byggnadsnämnden, Ersättare Valnämnden